Tin nổi bật
  • :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Con không chép bài, không làm bài tập và 6 bước xử lý thấu tình đạt lý của bà mẹ ở Hà Nội
Chúng ta có thể thuyết phục con, phạt con, hoặc chiều theo con. Có điều, rõ ràng chúng ta không thể “sa thải” con.
Không đánh không mắng, vậy người Nhật có cách phạt con đặc biệt thế nào?
Trẻ em Nhật ngay từ nhỏ đã biết tự lập, kỉ luật và vâng lời. Cha mẹ của quốc gia mặt trời mọc luôn ý thức việc dạy con từ sớm với cách thưởng - phạt ...