Tin nổi bật
  • :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Forbes Việt Nam công bố danh sách under 30, vinh danh Rapper G-Ducky, CEO kỳ lân Sky Mavis, Founder TopCV, T.U.N.G Dining…
Lần đầu tiên, danh sách Forbes Việt Nam under 30 không có đủ 30 gương mặt. Danh sách under 30 năm nay vinh danh 26 người trẻ, với những tên tuổi quen ...
Forbes Under 30 châu Á vinh danh 5 đại diện Việt Nam: Người là lãnh đạo tại VinBus, người chế tạo vải từ vỏ hải sản
Trong số đó, có những gương mặt đã xuất hiện trong danh sách Forbes Under 30 Việt Nam năm 2022.