Tin nổi bật
  • :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Lắp dựng thành công sàn Upper Deck giàn Cá Tầm 1
Tại bãi chế tạo Cảng Liên doanh dầu khí Việt - Nga (Vietsovpetro), Xí nghiệp Xây lắp Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí đã lắp ...
Thành tích an toàn đã nâng cao lợi thế cạnh tranh của PV Drilling
Vào thời điểm 00h00 của ngày 12/11/2019, giàn khoan tự nâng PV DRILLING III chính thức đạt thành tích 10 năm liên tục vận hành an toàn không để xảy ...
Giàn PV DRILLING II hoàn thành chiến dịch khoan cho JVPC
Ngày 25/10/2019, giàn khoan PV DRILLING II (Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí - PV Drilling) đã hoàn thành chiến dịch khoan 70 ngày cho ...
Mỗi giàn khoan là “trạm y tế” trên biển của ngư dân
Mỗi giàn khoan dầu khí trên biển không chỉ là những cột mốc khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc mà còn là nơi cứu giúp, hỗ trợ ngư ...