Tin nổi bật
  • :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Đảo pin quang điện có thể xoay theo hướng mặt trời
Đảo pin quang điện của công ty Bồ Đào Nha có dạng module, dễ dàng tháo rời hoặc ghép thành trang trại điện mặt trời nổi quy mô lớn.