Tin nổi bật
  • :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Nâng cao năng lực truyền tải điện, vận hành an toàn mạch 500kV liên kết Trung - Bắc
23/02/2024
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cùng các đơn vị trực thuộc cần nâng cao năng lực truyền tải điện, vận hành an toàn mạch 500kV liên kết ...