Tin nổi bật
  • :
  • :
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Lượng mưa giảm, Thủy điện Sử Pán 2 (SP2) báo lãi quý 2 bằng 1/4 cùng kỳ
Bên cạnh đó quý 1/2021 Thủy điện Sử Pán 2 cũng lỗ gần 8 tỷ, làm cho tổng LNST cả 6 tháng đầu năm còn hơn 1,3 tỷ đồng.
Công ty của ông Nguyễn Duy Hưng nâng sở hữu tại Bibica lên trên 98%
Pan đã chi 524 tỷ đồng để mua thêm cổ phiếu của Bibica, nâng sở hữu lên 18,435 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 98,3%